Podmínky přepravy

Povinnosti cestujícího, objednatele:
- objednatel a cestující jsou povinni respektovat přestávky řidiče a jeho pracovní dobu
- v případě poškození vozidla nebo jeho vybavení přepravovanou osobou, má tato osoba povinnost škodu uhradit dopravci v plné výši 
- v případě znečištění interiéru vozidla je dopravce oprávněn účtovat částku, která odpovídá míře znečištění vozidla. Tato částka se pohybuje od 300, -  do 5000,- Kč. 
- každá osoba musí mít vlastní sedadlo a být připoutána bezpečnostním pásem po celou dobu přepravy.
 

Při závazném objednání přepravy emailem, písemně či SMS, projevujete souhlas se storno podmínkami:

 

STORNO POPLATKY ÚČTOVANÉ ZA ZRUŠENÍ JEDNODENNÍCH AKCÍ.

  U objednané dopravy, služeb v délce trvání maximálně jednoho dne:  transfer, polodenní a celodenní pronájem busu, okružní jízda, večerní program, jednodenní výlet.

Při stornu:

nad 24 hodin před objednaném přistavení busu - bez poplatku

24 – 0 hodin  před objednaném přistavení busu  - 100 % ceny nezrealizované dopravy

 

 

STORNO POPLATKY ÚČTOVANÉ ZA ZRUŠENÍ VÍCEDENNÍ AKCE

délka dopravy na 2 dny a více dnů

Při stornu:

nad 30 dnů - bez poplatku

30 – 15 dnů - 25% ceny nezrealizované dopravy

14 – 7 dnů -  50% ceny nezrealizované dopravy

Při zrušení objednané dopravy ve lhůtě kratší než 7 dnů před poskytnutím služeb bude klientovi účtována plná cena za objednané služby.